Realizacje

Plebania - Kazimierzówka

Dostarczenie i montaż okien i drzwi PCV Decco 83 o wsp . u dla okien U= 0,9 W/m2K i drzwi U= 1,3 W/m2K.