Certyfikaty energetyczne

Certytyfikat energetyczny pozwala na określenie klasy energetycznej budynku.

Każdy budynek posiada określone zapotrzebowanie na energie cieplną. Odpowiednie dobór elememantów składających się na konstrukcję budynku pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji.  Certytyfikat energetyczny pokazuje faktyczne zapotrzebowanie budynku na energię, a tym samym pozwala na określenie klasy energetycznej budynku.

Posiadając uprawnienia do wykonywania audytów oraz świadectw energetycznych budynków oferujemy Państwu wykonanie certyfikatu energetycznego.