Realizacje

Liceum Ogólnokształcące - Lublin

Dostarczenie i montaż okien PCV w systemie Decco 83 o wsp. U=0,9 W/m2K, drzwi aluminiowych w systemie ALURON AS 75 w technologii ciepłego montażu, dostarczenie i montaż nawiewników higrosterowanych Brookvet, parapetów wewnętrznych  Botticino.