Realizacje

Budynek wielorodzinny, Lublin

Dostarczenie i montaż okien PCV Decco 83 wsp. U=0,9 W/m2K , drzwi aluminiowych ALURON AS 75 wsp. U=1,3 W/m2K, drzwi p. poż. ALUSYSTEM.